Företaget DESOI

INJEKTIONSTEKNIK OCH INDUSTRITEKNIK - MADE IN GERMANY

Som en av de ledande tillverkarna av injektionsteknik och produkter inom områdena tätning, renovering och underhåll av byggnader, är vi även er pålitliga partner inom området industriteknik. Sedan starten 1979 står företaget för innovation inom utveckling av system och lösningar inom dessa båda områden.

Vid vårt familjeföretags huvudkontor i Kalbach - mitt i Tyskland - sysselsätter vi för närvarande 90 anställda. Som ett privatägt företag lägger vi stor vikt på utbildning och personalansvar och har under lång tid framgångsrikt utbildat kommersiella och tekniska praktikanter.

Den kontinuerliga vidareutvecklingen av våra innovativa produkter bidrar till god tillväxt av företaget - och därmed till skapandet av trygga arbetstillfällen i regionen. Över 50 procent av våra uppdrag kommer från utlandet. Allt som allt har vi samarbetspartners i 22 länder, vilka säljer DESOI-tekniken på sina platser runt om i världen.

För att alltid vara uppdaterade, vårdar vi en tät kontakt med våra kunder och partners samt planerare, ingenjörer och specialister från alla specialistområden. Dessutom bidrar vårt medlemskap i internationella sammanslutningar och organisationer till ett regelbundet expertutbyte.