Injektionsteknik

VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV INJEKTION!

DESOI är en av världens ledande tillverkare av injektionssteknik och produkter runt tätning, renovering och underhåll av byggnader.