Injektionsteknik

Membranpump

Membranpump

Membranpumpen är en pump som är antingen mekaniskt, hydrauliskt eller pneumatiskt driven. Genom konvexitet av membranet (genom sugning) blir pumpkammaren i membranet fyllt med insprutningsmaterial och transporteras vidare av pumpar. Fördelen är att injektionsämnet är separerat från drivenheten, att definierade tryck kan uppnås och att materialet behandlas skonsamt under matningen.


Skruvpump

Skruvpump

Driften av skruvpumpen bygger på principen av skruvtransportören. Skruven är belägen i ett smalt anpassat rör och kan rotera kring sin centrumaxel. Transportör­elementen är den roterande rotorn och den fasta statorn. Genom dessa två element bildas kammare, vilka rör sig genom rotationen av skruven i riktning mot skruvänden.


Kolvpump

Kolvpump

Kolvpumpar erbjuds som handspak-, fotspak-, elektriskt eller pneumatiskt drivna injektionsanordningar. Det kan uppnås höga tryck, vilket noggrant kan justeras och kontrolleras under manometer.