Förankringssystem

DESOI ANKARSTRUMPSYSTEM – CERTIFIERAT SYSTEM

För att ge planerare och verkställande företag tillförlitliga ankarsystem har DESOI GmbH specifikt för ankarstrumpsystemet låtit testa och dokumentera bindningsstyrka och ankarmotstånd av oberoende officiella materialprovningsanstalter.¬ Syftet med undersökningarna var att utvärdera ankarstrumpans påverkan på sammansättningen mellan injektionsbruk och murverk. Härvid betraktades det ogynnsamma fallet med ett borrhål med slät vägg och injektionsmurbruk. Ytterligare skulle praxisrekommendationer i samband med förbehandling och pressning utarbetas.

De genomförda bindningsundersökningarna har visat att med DESOI AnchorNox®torrbruk

 • Goda fogstyrka (medelvärde > 1,5 N/mm²)
 • Vid ringa avvikelse (< 0,1 mm)

har erhållits.

Färdigmonterat rostfritt stålankare med ankarstrumpa

Hänvisning

Innan rekonstruktionsåtgärder med ankarsystem påbörjas, är det absolut nödvändigt att utreda orsaken till skadorna och om möjligt eliminera dessa. Erfarenheten har visat att ett instabilt underlag (mark / fundament) är en av de vanligaste orsakerna.

Säkring av spruckna byggkomponenter

Användningen av DESOI-ankarstrumpan är enkel: Skjut distansorganet på ankarstången, lägg till materialledningen för att tillföra fogmassa och fixera alla 3 delar med visst maskeringstejp. Dra nu den tillskurna och på ena sidan med buntband förslutna tygslangen som en strumpa över ankarpaketet och fäst det med ytterligare ett buntband. Hänvisning: Finns även färdigmonterad från fabrik.

Efter korrekt installation av ankaret äger fyllningen rum. Här hindrar ankarstrumpan okontrollerat utflöde av fyllmedel i håligheter, grusfickor, och så vidare. På grund av sin elasticitet anpassar sig ankarstrumpan till ojämnheter i borrhålet. Samtidigt är vävstrukturen så permeabel att fästningen av ankaret i byggkomponenten är säkerställd.

Rapport, materialprovnings- och forskningsinstitutet Neuwied GmbH,
"Undersökningar på DESOI ankarstrumpsystem för att skydda historiska murverk", nr. 6-21/1938b/12, 10 januari 2014

DESOI AnchorNox® torrbruk
Delrapport, F. A. Finger-Institutet för byggmaterialvetenskap, professur för polymera material, "Receptanpassning och optimering av färska och härdade murbruksegenskaper hos torrbruk DESOI AnchorNox® för ankarstrumpsystemet", IB-AN 040-14 13 mars, 2015. Andra testade torrbruk på begäran.

Anslutning av fristående murverksskal

Uppgifter och användningsexempel

 • Framställning av en form- och positiv anslutning
 • Framställning av en dragfast förbindning
 • Upptagning av drag- och drivkrafter
 • Säkring mot dynamiska belastningar / anspänningar
 • Säkring av en- och flerskaligt murverk
 • Förening och sammanfogning av byggkomponenter (flerskaliga)
 • Säkring av spruckna byggkomponenter
 • Stabilisering av spruckna murverk
 • Säkring av murverksstruktur vid lokala störningar
 • Nålning av en- och flerskaligt murverk
Säkring mot dynamisk påverkan
DESOI Anchor stocking system

DESOI Anchor stocking system

 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de