Förankringssystem

DESOI ANKER PLUS W

Om föreningen enligt motstående vägg med facket inte längre eller bara delvis är given, så är DESOI spiralförankringsystem Anker Plus den idealiska lösningen. Systemet består av DESOI-ANKER PLUS W och DESOI murbruk för spiral injekteringsbruk.

Anker Plus W skruvas in i spiral injekteringsbruk. Vridningen av det spiralformade ankaret orsakar en högre bindning mellan de två systemkomponenterna. Spiral injekteringsbrukets tixotropa konsistens förhindrar utflödet i mellanrum och håligheter. DESOI Anker Plus W av austenitiskt rostfritt stål har en nominell diameter på 8 mm och kan fås i tillskurna ämnen mellan 180 mm och 400 mm (i steg om 20 mm).

Användning av Anker Plus W

Områden

  • Dubbelskaligt murverk
  • Murverksåterställande
  • Gardinhängd, ventilerad fasad

Användningsexempel

  • Förankring i efterhand
  • Efterföljande nålning av dubbelskaligt murverk

Fördelar och nytta

  • Minimalt intrång i murverket
  • Kan användas för alla typer av murverk, betong
  • Upptagning av drag- och skjuvkrafter
Användning av Anker Plus W

Hänvisning

Restaurering av murverk kräver omfattande kunskap om byggstatus. Förankringarna skall planeras och mätas upp ingenjörsmässigt. Enligt DIN 1053-1:1996-11 avsnitt 8.4.3, tabell 11 är det minsta antalet 5 ankare per m2.


UTDRAGSTESTUTRUSTNING

Kontroll av ankarhållbarhet
Kontrollen bör utföras på minst 5 ankare per panel och anses vara framgångsrik om det vid provbelastning på 1,5 kN i facket:

  • 5 x utdragsförsök: 0,5 mm
  • 10 x utdragsförsök: 1,1 mm

i facket murverk: 1,0 mm i betong, får inte överskridas.

Utdragstestutrustning
Additional anchoring

Additional anchoring - with the DESOI Spiral anchor system Anchor Plus W

 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

 

 

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de