Horisontell tätning

HORISONTELL TÄTNING / ETAPPVIS INSPRUTNING

Den horisontella spärren (tryckinsprutning) är ett tätningssystem mot kapillärt stigande fukt. Numera omvandlas källarutrymmen allt oftare till boyta. För att kunna uppfylla detta kvalitetskrav behöver i många fall en fackmannamässigt utfört tätning av byggkonstruktionen läggas i den fuktiga väggen. I fallet med håligheter fylls dessa först med cementlim. Syftet med den horisontella spärren är att dra samman kapillärerna i byggmaterialet och att hindra fortsatt stigning av fukt och reducera fuktinnehållet i murverket. Fyllningen av hålrum och insättning av den horisontella spärren sker med samma packarsystem.

Fördelar och mervärden

 • Murförstärkning och -stabilisering vid insprutningsstället
 • Låg förbrukning av insprutningsvätska genom föregående utfyllnad av håligheter
 • Färre tillbehör nödvändiga, exempelvis mindre borrslitage och mindre behov av packare
 • Mindre arbetstid per löpmeter

Användningsexempel

 • Kan introduceras senare i äldre byggnader
 • Beroende på objektet och fuktgenomträngningen kan olika metoder tillämpas
 • Förundersökningar är helt avgörande som underlag för saneringsåtgärder
 • Horisontella spärrar måste läggas över hela byggkomponentens tvärsnitt

Användningsområden

 • Murverk med hålrum
 • Homogent tegelmurverk
 • Homogent tegel murverk med låg alkalitet och fuktgenomträngning ˃ 80 %
Kapillärt stigande fukt

Mer information

WTA-Merkblatt 4-4-04 / D
„Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit”

WTA-Merkblatt E-4-10
„Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtigkeitstransport“

WTA-Merkblatt E-4-6, Ausgabe 01.2012D
„Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile“

Användningsområden

Användning av steg

Utförande

Murverk med hålrum

 

Kombination av steg 1 (injekteringsbruk) och steg 2 (mikroemulsion)

 

1. Insprutning av injekteringsbruk (steg 1)
    
• Utfyllnad av håligheter
    
• Murverksförstärkning

2. Insprutning av mikroemulsion (steg 2) efter
     hårdnande av injekteringsbruket/

    
• Skapande av den horisontella tätningen

Homogent tegelmurverk

 

steg 2 (mikroemulsion)

 

Insprutning av mikroemulsion

• Skapande av den horisontella tätningen

Homogent tegelmurverk med låg alkalinitet och fuktinträngningsgrad > 80%

Kombination av steg 2 (mikroemulsion) och steg 3 (aktivator)

1. Insprutning av mikroemulsion
    
• Skapande av den horisontella tätningen

2. Efterföljande insprutning av aktivator för
     aktivering av mikroemulsionen

Horisontell tätning
Etappvis insprutning
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de