Injektionsslang

INJEKTIONSSLANG / SLANGINJEKTION

Sedan början av 70-talet används insprutningsslangsystem som alternativ eller som tillägg till fogband och laminerade fogar vid tätning. Det är en injicerbar foginläggning i form av slang eller kanal. Efterföljande läckor kan tätas riktade genom insprutning av polyuretanharts, akrylharts, cementsuspension eller cementlim.

Användning DESOI injektionsslang
Påfyllnings- och ventilationssystem DESOI

Fördelar och mervärden

 • Enkel installation och flexibel anpassning till fogdragningen
 • Appliceras direkt på arbetsfogen
 • Ytterligare tätning nästa gemensamma band eller gemensam platta
 • Möjlighet för tätning av byggfogar i betong- och armerade betongkonstruktioner
 • Teknisk process till låg kostnad för förebyggande och efterföljande tätning
 • Insprutningsslangsystem kan även installeras i en komplicerad fogsträckning, när installationen av fogband eller fogskarvar bara kan bli konstruktivt väldigt dyrt
 • Lämpligheten med ett insprutningsslangsystem provas i en byggnadsinspektion av användbarhet och dokumenteras enligt myndighetskrav (i Tyskland är detta ett så kallat abP - allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis).

Användningsexempel

Insprutningsslangsystem hör enligt de tyska kraven Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 1.4. till systemen för fogtätning, till exempel i grundvattenzoner (inget vattengenomsläpp)

Framställning av en vattentät arbetsfog i betongkonstruktioner med schemalagda insprutningar

Används vid exempelvis hydrauliska strukturer, reningsverk, underjordiska parkeringshus, tunnlar

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner
 • Insprutningsslangen bör genom kontinuerlig förankring i den härdade betongen fixeras orörligt, så att den inte kan flyta i den färska betongen
 • I allmänhet sker infästningen av insprutningsslangen med speciella monteringsfästen med ett avstånd av cirka max. 15 cm, i förekommande fall bör detta avstånd justeras baserat byggarbetsplats.
 • Där slangar korsar varandra skall ömsesidig kompression undvikas
 • Längden på insprutningsslangen är cirka 8 - 10 m
 • Avståndet mellan insprutningsslangen och ytterväggen bör vara ⅓ till ½ d (tjockleken hos byggkomponenten)
 • Slangarna skall överlappa cirka 15 cm vid anslutningarna och dras parallellt på ett avstånd av cirka 5 cm förbi varandra
 • Placering av insprutningsslangarna skall dokumenteras i genomförandeplanen
 • Öppningstryck - utträngning av fyllningen i insprutningsslangen sker i lågtrycksförfarandet mellan 0,5 till cirka 5 bar

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de