Insprutningssystem

INJEKTIONSSYSTEM

Vårt erbjudande av injektionssystem är gjort speciellt för användning i gruvdrift, tunneldrivning, väg- och grundläggning. Dessa inkluderar svällpackare, hydrauliska packare, Nutringspackare, packare, klämpackare, raminjektionslansar, ventilpackare, pålningspackare med mera i olika utföranden.

Tillbehör och hjälputrustning finns också tillgängliga. Packare finns även i version med plastinnerdörrar. Klämpackaren är lämplig för tätning av berget med injektionsharts och alla injektionsmaterial baserade på mineraler. Insprutningslansen drivs ner i lättgenomtränglig mark, omfattande förberedelser krävs inte. För injektioner i golv som inte är lättgenomträngliga tillhandahålls ventilpackaren. Den specialutvecklade pålningspackaren för injektioner bakom spontväggar ger pålitligt stöd och en säker tätning.