Slöjinjektion

SLÖJINJEKTION (GELINJEKTION)

En praktiskt väl beprövad efterföljande tätningsmetod vid tunneldrivning, för anläggningskonstruktioner, bostads- och industribyggnader, parkeringshus, tunnelbana och avlopp och vatten. Slöjinjektion med acrylatgel (hydrostrukturharts) ger en tätning i kontakt med jord eller jordtäckta byggverk inifrån och ut och fyller genomsläpp som sprickor, håligheter och genomfartsleder. Lämplig injektionsteknik och injektionspackare samt ett av expertplaneraren skapat saneringskoncept säkrar framgången i tätningen av byggnadsverket.

Krav på injektionspackare

 • Pålitlig montering i byggkomponenten med processrelaterat injektionstryck
 • Korrosionsbeständighet för delar som är kvar i byggkomponenten
 • Avstängningsmöjligheter
 • Tvärsnitt anpassat till respektive flödesmängd och flödesegenskaper hos injektionsämnet
 • Backventiler med lågt öppningstryck

Arbetssteg

 • Rasterliknande borrningar penetrerar genom hela strukturen inifrån och ut enligt ett fastighetsrelaterat borrschema.
 • I borrhålen sätts och injiceras injektionspackers.
 • Byggstrukturen är omgiven av jord/sand. Gelridån tränger in i porstrukturen och bildar en blandning som hindrar vatten från att få tillgång till bygg- eller dilatationsfogar etc.

Injektionspackare

 • Borrpackare (stålpackare)
 • Slagpackare (plastpackare)
Användning Slöjinjektion
Användning Slöjinjektion DESOI

Insatsområden för efterföljande tätning

 • Slöjinjektion i marken
 • Injektion av fogar
 • Injektion av byggutrymmen
 • Det lågviskösa, flytande injektionsmaterialet förtränger befintligt vatten och bildar tillsammans med den omgivande marken en elastisk tätning respektive en elastisk injektionskropp

Exempel på objekt

 • Tunneldrivning
 • Väg- och vattenobjekt
 • Bostads- och industribyggnader (källare, nedre botten)
 • Parkeringsgarage
 • Väg- och vattenbyggnation (avloppsanläggningar, tunnelbana)
 • Vattenbyggnation (slussar, kamrar, patruller)
Curtain injection and masonry injection with acrylate gel

Curtain injection and masonry injection 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de