Sprickinjektion

SPRICKINJEKTION / SPRICKSANERING

Orsaker till sprickor kan vara spänningsbelastningar, egenspänningar osv., vilka leder till lokala överskridanden av draghållfastheten hos en byggkomponent. Målen för sprickinjektion/spricksanering är:

Förslutning: Hindrande av inträngning av korrosionsbefrämjande medel

Tätning: Borttagning av sprickläckor respektive läckor orsakade av håligheter hos byggkomponenten

Elastisk sammanbindning: Producera en begränsad töjbar, tät anslutning av sprickkanterna

Friktionsbunden sammanbindning: Att skapa en drag- och trycktålig sammanfogning