Service - Injektionsteknik

PRESTANDABESKRIVNINGAR (rekommendationer)

Som en tjänst till ingenjörer, arkitekter och specialister har DESOI GmbH sammanställt prestandaspecifikationer (rekommendationer) inom olika områden.

Med därtill hörande certifikat och broschyrer kan ni beställa prestandaspecifikationerna i en mapp inkl. CD för en nominell avgift på 20 euro.Endast tillgänglig på tyska

Prestandaspecifikationerna (rekommendationerna) ersätter inte noggrann objektdiagnos av en expertplanerare. Dessutom är anpassningen till det konkreta föremålet förutsättning för framgång med reparationen.

Vid behov kan vi rekommendera en pålitlig partner. Vår kompetens och kontakter från 35 års erfarenhet är säkert fördelar ni gärna tar i anspråk.

Prestandaspecifikationer för planerare och arkitekter