Service - Injektionsteknik

SEDAN NÄSTAN FYRA DECENNIER...

har vi samarbetat med byggföretag, byggspecialister, ingenjörer och forskare. Genom dessa partnerskap har vi kunnat få många värdefulla insikter och utveckla och optimera många av våra produkter - naturligtvis också till gagn för våra kunder. Vårt sortiment bygger på ett modulsystem. Med vårt samspelta team kan vi leverera särskilda tillämpningar utan dröjsmål och med hög kvalitet.

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de

BYGGKEMI

Tekniken från DESOI har i årtionden använts framgångsrikt med produkter från välkända leverantörer i byggkemi. Kombinationen av innovativa, byggkemiska material med on-demand processteknik möjliggör en optimal och kostnadseffektiv hantering av byggarbetsplatser. Information om de testade insprutnings- och sprutmaterialen för olika applikationer kan begäras här.