Menu
Rissinjektion

Fogsanering

Med rätt sanering av fogar kan läckage åtgärdas. För att genomföra både gemensam fogsaneringar och efterföljande tätning på ett minimalt invasivt och målinriktat sätt erbjuder DESOI olika produkter för olika applikationsprocesser.

MER OM DE Olika applikationerna

B-Sting®

Med B-Sting® Injektionsborr nål förseglas därefter och lätt i tätningsfogar i tunnlar, särskilt i rörtunnlar.
 

B-JOint ®

 B-JOINT ® is another version of the proven DESOI Quick Seal. This variant is a profile hose and does not require a terminal strip. It is flexible and adapts perfectly to unevenness. It's tightened with an air filling needle so that there's no need to tighten it with nuts. The subsequent injection takes place via the joint injection needle. The B-JOINT ® can be processed in any length and is suitable for joint widths of 20 to 30 mm.
 

B-Profile®

The B-PROFILE® with integrated rubber sealing lips is suitable for subsequent sealing of leaking expansion joints by means of injection. It simplifies the work process and reduces the time required compared to conventional methods. The B-PROFILE® can be processed in any length and can be used several times after cleaning.
 

DESOI Quick Seal /
DESOI Quick Seal E

Fogläckage kan åtgärdas med rätt åtgärder. För att genomföra både gemensam fogsaneringar och efterföljande tätning på ett minimalt invasivt och målinriktat sätt erbjuder DESOI olika system/produkter för olika applikationsprocesser.
Med dessa system tätas expansion, konstruktion och rörelsefogar. Utföringssäker fogrenovering eller återförslutning av vattentäta betongkonstruktioner är således garanterad.

mer om produkterna
scroll top