Menu

Spänn & dubbelpackare

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Spänn & dubbelpackare

Klämpackaren är lämplig för tätande insatser vid exempelvis tunneldrivning. Med den kan alla injektionsmaterial av mineralisk typ och injektionshartser säkert och snabbt injiceras. Med ett förbättrat spännsystem förhindras skador på låsringarna.
Spannpacker

Tunnel and mountain injection
with clamping and double packers

PDF german/english

PDF german/french

Diameter spännpackare och diameterområden borrhåKLÄMPACKARE B

Klämpackaren B är lämplig för tätningsinsatser i exempelvis tunnelbyggen. Med den kan alla insprutningsämnen baserade på mineraler och insprutningshartser injiceras snabbt och säkert. Klämpackare B spänns över gängkopplingen av stål.


Fördelar

 • Enkelt och säkert handhavande
 • Tryckanslutning fri passage Ø 20 mm
 • Enkeltätning med o-ring
 • Bajonettfattningen är en vidareutveckling av den beprövade snabbkopplingen
 

Bajonettlåset

är en lätt löstagbar mekanisk förbindelse av två rörformiga delar. Genom att koppla ihop och rotera i motsatt riktning blir de låsta och åter frigjorda.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top