Menu

Spänn & dubbelpackare

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129687 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129687 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Spänn & dubbelpackare

Klämpackaren är lämplig för tätande insatser vid exempelvis tunneldrivning. Med den kan alla injektionsmaterial av mineralisk typ och injektionshartser säkert och snabbt injiceras. Med ett förbättrat spännsystem förhindras skador på låsringarna.
Spannpacker

Tunnel and mountain injection
with clamping and double packers

PDF german/english

PDF german/french

Diameter spännpackare och diameterområden borrhåKLÄMPACKARE B

Klämpackaren B är lämplig för tätningsinsatser i exempelvis tunnelbyggen. Med den kan alla insprutningsämnen baserade på mineraler och insprutningshartser injiceras snabbt och säkert. Klämpackare B spänns över gängkopplingen av stål.


Fördelar

 • Enkelt och säkert handhavande
 • Tryckanslutning fri passage Ø 20 mm
 • Enkeltätning med o-ring
 • Bajonettfattningen är en vidareutveckling av den beprövade snabbkopplingen
 

Bajonettlåset

är en lätt löstagbar mekanisk förbindelse av två rörformiga delar. Genom att koppla ihop och rotera i motsatt riktning blir de låsta och åter frigjorda.

Dubbelpackare

För att ställa in bergsankarna görs de nödvändiga hålen i berget. De enskilda ankarna är försedda med distanser och packas ihop med en materialledning och en ventilationslinje i DESOI-ankarsockeln och sätts in i respektive hål. Nu skjuts dubbelpackaren över ankaret på ett sådant sätt att dubbelinsprutningsområdet för dubbelpackaren är i rät vinkel mot plastens tätningsmembran.

Med hjälp av de 4 axiella spännskruvarna kläms dubbelpackaren fast i borrhålet. Tätningsmaterialet införs nu genom injektionsröret i de brister som har uppstått som ett resultat av perforeringen av plasttätningsmembranet för att återställa tätheten. DESOI ankarbruk kan hällas i borrhålet via materialledningen i ankerskrovet.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top