Menu

Svällpackare

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Svällpackare

Dyppakkere brukes på nesten alle områder av boreteknologi, tunnelbygging og spesialanlegg for injeksjoner. Disse injeksjoner brukes vanligvis for å forbedre jordsmonnets fysikalske egenskaper eller som tetning. I tillegg brukes dyppakkere innen borehullmåleteknologi til prøveinjeksjoner, vannpresseforsøk og geologiske undersøkelser i borehullet.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers and Borehole seals

PDF german/english

PDF german/french

Technical Parameters
 open PDF

ENKELTDYPPAKKER

Bruksområder

 • Jordstabilisering på forskjellige dybder
 • Stabilisering av løs grunn
 • Stabilisering av oppsprukket grunnfjell
 • Injeksjoner i bygningskomponenter
 • Injeksjoner i bakken under bygningskomponenter
 • Tetting
 • Løfteinjeksjoner

Fordeler og nytte

 • Gjenbruk
 • Alle materialførende deler laget av rustfritt stål
 • Enkel og pålitelig tetting av borehullet
 • Kan brukes på forskjellige dybder
 • Alle deler er lett utskiftbare

Installasjon og utvidelsesområde pakkeselement

Til posisjonering i borehullet brukes avhengig av pakkertype en sikkerhetsline eller materialslangen. Fordelen med dyppakker er det store utvidelsesområdet til dyppakkerslangen. Dessuten oppnås en meget god tetting av borehullet fordi dyppakkerslangen kan tilpasses optimalt til uregelmessighetene i borehullveggen. Over hele dyppakkerslangen sikres dermed en jevn stabilisering av borehullet.

DOBBELT DYPPAKKER

Bruksområder

 • Hovedsakelig til injeksjoner med mansjettrør
 • Jordstabilisering på forskjellige dybder
 • Stabilisering av løs grunn
 • Stabilisering av oppsprukket grunnfjell
 • Injeksjoner i bygningskomponenter
 • Injeksjoner i bakken under bygningskomponenter
 • Tettinger
 • Løfteinjeksjoner

Fordeler og nytte

 • Gjenbruk
 • Sikker tetting med dyppakkerslanger tillater presis plassering av injeksjonsmaterialet
 • Stort spennområde
 • Variabel spennkraft
 • Alle materialførende deler laget av rustfritt stål
 • Alle deler kan skiftes ut
 • Ulike lengder kan leveres

Tetting og utvidelsesområde dyppakkerslange

Da dyppakkerslangen til dobbeltdyppakkeren tilpasser seg til ujevnheter i borehullet eller mansjettrøret, sikrer den alltid en god tetting som kan reguleres med dyppakkertrykket. Fordelen med den dobbelte dyppakkeren ligger i det store utvidelsesområdet til dyppakkerslangen. Utvidelsen utgjør inntil det dobbelte av min. borehulldiameter, slik at man trenger bare én pakker til de forskjellig størrelsene mansjettør.

2K-DYPPAKKER

Bruksområder

 • Jordstabilisering på forskjellige dybder
 • Stabilisering av løs grunn
 • Stabilisering av oppsprukket grunnfjell
 • Injeksjoner i bygningskomponenter
 • Injeksjoner i fundamenter
 • Injeksjoner i bakken under bygningskomponenter
 • Tettinger
 • Løfteinjeksjoner

Fordeler og nytte

 • 2K-injeksjonsmaterialer føres separat til blanderøret, og blandes først der med et variabelt antall statiske blande- tilsatser
 • Ofte gjenbrukbar, siden begge komponentledningene og tilbakeslagsventilene kan spyles separat på pakkeren
 • Stort utvidelsesområde fior dyppakkerslangen, og dermed en sikker tetning i borehullet og en variabel spennkraft
 • Kan brukes på forskjellige dybder

Tetting og utvidelsesområde ekspansjonsslange

For posisjonering og etterfølgende fjerning av 2K ekspansjonspakningen anvendes en sikkerhetsline som er festet til pakningen. Den spesielle fordelen med 2K ekspansjonspakningen er at de to komponenter av det hurtig-reagerende 2-komponent injeksjonsmaterialet transporteres separat til blanderøret. Et statisk blandeelement med et varierende antall statiske blanderinnsatser garanterer optimal blanderesultat for det respektive injeksjonsmaterialet. Begge komponenterrørene og tilbakeslagsventilen kan skylles separat på pakningen. En annen fordel er den høye elastisiteten til ekspansjonspakningen. Avhengig av typen av pakningen er elastisiteten opp til 2 ganger hvilende diameter. I tillegg produserer 2K ekspansjonspakningen en meget god tetning av borehullet ettersom ekspansjonsslangen kan optimalt tilpasses ujevnheter i borehullveggen. Dette resulterer i en ensartet sterk justerbar avstivning av nesten hele ekspansjonsslangen som festes i borehullet.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top