Menu
Filter
Filter
m_50215

TRÄSKYDD / FÖREBYGGANDE AV TORRÖTA

Träskydd omfattar alla åtgärder som förhindrar förstörelsen av trä eller träkonstruktioner eller deras värdeminskning. Angrepp av äkta torröta är ett allvarligt konstruktionsfel enligt den tyska civillagen (BGB - Bürgerliches Gesetzbuch). I regel är en ytlig behandling inte tillräcklig och därför används injektionsförfarande.

Fördelar och nytta

 • Tryckinjektion för träskydd och förebyggande av torröta möjliggör en optimal fördelning i trävirke och murverk
 • Spray- och skummetoderna ger en optimal fördelning på ytor och i mellanrum
 • Tillverkning och leverans av standardiserad injektions- och packarteknik
 • Tillverkning av specialinjektionspackare enligt specifikation av experter
 • Injektionsanordningar och injektionspackare kombineras med respektive material

Områden

 • Insekts- och svampförebyggande och -bekämpning
 • Brandskyddsförbättring
 • Höjning av motståndskraft och hållbarhet
 • Förebyggande mot väder (vatten, väta)
 • Förebyggande av förnyat rötangrepp på murverk

Mer information

 • För träskyddet och vid förebyggande av torröta bör i enlighet med DIN 68800 godkända sakkunniga upprätta en träskyddsteknisk utredningsrapport med saneringsförslag
 • Användningen av ett träskyddsmedel lämpligt för murbruk, exempelvis injektionsskumbruk bör påvisas genom laboratorietester
 • Andra rekommendationer innehåller WTA-faktablad
 • Passande injektionsmaterial respektive träskyddsmedel: Se förteckningen över träskyddsmedel godkänd av myndigheten för byggtillsyn DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik - tyska institutet för byggteknik)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

SKUMFÖRFARANDE

Fördelar och nytta

 • Riktad applicering av material i ett enda arbetsmoment
 • Material fäster på byggmaterialet och kan tränga in under en längre tid
 • Låg materialförlust
 • Passar alla injektionsanordningar
 • Användning i strukturer med flera lager eller byggverk med hålrum
 • För applicering av aktiva komponenter på träytor och murade ytor
DESOI Schaumverfahren
scroll top