Menu

Mineraliskt material

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 70000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 70000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 8

MINERALISKT MATERIAL

Vid reparation av sprickor med cementsuspension och cementpasta blir spruckna komponenter reparerade friktionsskapande insprutning. Behandlingen av sprickorna sker på sådant sätt att inget vatten kan tränga in efter insprutningsåtgärden. Insprutningsmaterialet bildar ett skydd mot inträngning av aggressiva ämnen och förhindrar korrosion av armeringen. Med den friktionsbärande anslutningen av sprickkanterna återställs bärförmågan hos byggkomponenterna.

Packartyper

 • Injektionspackare (stål)
 • Slagpackare (plast)
 • Självhäftande packare (plast)
 • Kilpackare (plast)

Krav på injektionspackare

 • Kompatibiliteten hos materialen med de använda insprutningsämnena
 • Tillförlitlig montering i byggkomponenten
 • Korrosionsbeständighet hos återstående delar i byggkomponenten
 • Avstängningsmöjlighet
 • Tvärsnitt anpassat till flödesegenskaperna hos insprutningsämnet
 • Ingen tvärsnittsförträngning

Passande fyllmedel

 • Insprutningsmurbruk
 • Cementpasta
 • Cementsuspension

Exempel på objekt

 • Bostäder och industribyggnader
 • Murverk
 • Historiska byggnader
 • Byggnadskonstruktioner
 • Väg- och vattenbyggnad

ANVÄNDNING AV SJÄLVHÄFTANDE PACKARE

Packaren limmas över sprickan med en blandning av polyuretanharts eller epoxiharts och eventuellt ett förstärkningsmedel (används för att tjockna). Det skall beaktas att packarens öppning ligger tvärs över sprickan och att packarens insprutningskanal inte är igensatt. Självhäftande packare används i huvudsak på byggnader, vilka av konstruktionsskäl (till exempel förspänd betong) inte tillåter borrning (i regel tjockleken hos byggkomponenten = packaravstånd).

Upplysningar

 • Självhäftande packare levereras som metall- eller plastpackare
 • Klisterbandet mellan packare och komponentytan är avgörande
 • Bindningens draghållfasthet hos ytan och egenskaperna hos limmet (tätningsmaterialet) påverkar väsentligt det möjliga insprutningstrycket

Användningsområden

 • För torra byggkomponenter
 • För byggkomponenter med tät armering
 • För förspänd betong
 • Högtrycksinsprutning upp till max. 60 bars tryck eller lågtrycksinsprutning till 10 bar

ANVÄNDNING AV KILPACKARE

Kilpackare slås in i sprickor, vanligen från 1 -2 mm breda, för att sedan kunna injiceras med insprutningsämnen (komprimeras). Detta eliminerar den vanliga borrningen för borrpackare. De består av metall eller plast.

Fördelar och mervärden

 • Tidsbesparing genom att minska antalet åtgärder i fastsättande av packaren
 • Kilpackare slås direkt in i sprickan, ingen komplicerad borrning i krävs i byggkroppen.
 • Packaren kan enkelt tas bort efter injektionen
 • Minsta sprickbredden för användning av stålkilpackare är 1,5 mm
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top