Menu

Polymer fyllnads material

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 20000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 20000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 9

POLYMER FYLLNADS MATERIAL

Injektionsharts kan bestå av en eller två komponenter, vilka reagerar kemiskt med varandra. IKatalysatorer och acceleratorer blandas in som ytterligare komponenter efter behov. Genom att injicera polymerfyllmedel eftersträvas olika injektionsmål, såsom: B. tätning av komponenter eller den icke-positiva anslutningen av byggkomponenter. Olika pakartyper från DESOI-kvalitetsområdet kan användas för att framgångsrikt utföra en injektionsuppgift.
Polymerer Füllstoff (Injektionsharz)
Polymeric filling material (Injection resin)

 PDF german/english
 PDF german/french

Användning av injektionspackare - tillämpningsområden

 • För torra och fuktiga byggkomponenter
 • Vid sprickor i vatten- och tryckvattenförande lager
 • För utfyllning av håligheter
 • Högtrycksinsprutning och lågtrycksinsprutning i betongkonstruktioner
 • För att undvika skador på betongkonstruktionen, bör det maximala insprutningstrycket vara ⅓ av den nominella hållfastheten hos betongen - skall alltid kontrolleras på plats


Krav på injektionspackare

 • Kompatibiliteten hos materialen med de använda insprutningsämnena
 • Tillförlitlig montering i byggkomponenten
 • Ingen tvärsnittsförträngning i anslutnings- och packarsystemet vid insprutning av mineraliska material
 • Korrosionsbeständighet för de delar som finns kvar i byggnaden
 • Avstängningsmöjlighet
 • Hög tryckbeständighet 

Förslutning

 • Förslutningen hindrar utsläpp av fyllmedel under pågående insprutning
 • Reparation av läckor med snabbhärdande medel
 • Förbered för ventilation - vid vertikala sprickor på högsta punkten
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top