Menu
Rissinjektion

FÖRANKRINGSSYSTEM

Reparationen av murverk kräver exakt kunskap om skicket, till exempel byggnader, skador, laster med mera, så att den optimala korrigerande åtgärden kan väljas. DESOI förankringssystem har testats och finns i nedan angivna versioner.

En särskild utveckling är DESOI spänningsregulatorer. Enkel fastspänningskraftstyrenhet kompenserar för olika grader av draglaster, den dubbla fastspänningskraftstyrenheten dämpar olika starka tryckbelastningar.

DESOI SPIRALANKARSYSTEM

Spiralankare är en skruvformad rostfri anordning som syftar till att reparera spruckna murverk. I murverket används spiralankare för begränsning av sprickbredden. För att skapa en stark förbindelse mellan spiralankaret och olika typer av murverk är DESOI-spiralankarmurbruk lämpligt. För kvalitativ användning erbjuds DESOI-specialverktyg (sten- och fogsåg AS 175/fogningsteknik).

mer om produkterna

DESOI ANKaR PLUS W

Om föreningen enligt motstående vägg med facket inte längre eller bara delvis är given, så är DESOI spiralförankringsystem Anker Plus den idealiska lösningen. Systemet består av DESOI-ANKER PLUS W och DESOI murbruk för spiral injekteringsbruk.

Anker Plus W skruvas in i spiral injekteringsbruk. Vridningen av det spiralformade ankaret orsakar en högre bindning mellan de två systemkomponenterna. Spiral injekteringsbrukets tixotropa konsistens förhindrar utflödet i mellanrum och håligheter. DESOI Anker Plus W av austenitiskt rostfritt stål har en nominell diameter på 8 mm och kan fås i tillskurna ämnen mellan 180 mm och 400 mm (i steg om 20 mm).
 

DESOI ANKARSTRUMPSYSTEM

För att ge planerare och verkställande företag tillförlitliga ankarsystem har DESOI GmbH specifikt för ankarstrumpsystemet låtit testa och dokumentera bindningsstyrka och ankarmotstånd av oberoende officiella materialprovningsanstalter.¬ Syftet med undersökningarna var att utvärdera ankarstrumpans påverkan på sammansättningen mellan injektionsbruk och murverk. Härvid betraktades det ogynnsamma fallet med ett borrhål med slät vägg och injektionsmurbruk. Ytterligare skulle praxisrekommendationer i samband med förbehandling och pressning utarbetas.

De genomförda bindningsundersökningarna har visat att med DESOI AnchorNox®torrbruk
  • Goda fogstyrka (medelvärde > 1,5 N/mm²)
  • Vid ringa avvikelse (< 0,1 mm)
har erhållits.

mer om produkterna

DESOI-förankringssystem - Special

Letar du efter speciella förankringssystem för ditt byggprojekt? Här hittar du individuella tillbehör för att stabilisera din byggnad/fastighet. Dessutom tillverkar DESOI också enskilda produkter som är anpassade efter dina behov. Kontakta oss helt enkelt!
 
scroll top