Menu

Injektionsmetod för homogent murverk

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 97500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 97500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

INJEKTIONSMETOD FÖR HOMOGENT MURVERK

Det valda injektionsmaterialet införs i komponenten med hjälp av en borrpakare med kontinuerligt tryck (3-5 bar) som är anpassat till komponenten. Det är viktigt att ha en relativt jämn fördelning av injektionsmaterialet för att säkerställa att en effektiv zon bildas i enlighet därmed. Beroende på komponentförhållanden bör injektionstrycket därför hållas under en längre period (t.ex. flera minuter per packare).
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Fyllmedel och körning för injektion av

Homogent murverk

 • Mikroemulsionsinjektion (nivå 2)
  • Skapa den horisontella tätningen ovanför tryck- och bakvattenlinjen

homogent murverk med låg alkalitet och fuktgenomträngning> 80 %

 • Mikroemulsionsinjektion (vått-i-vått metod - steg 2); Skapa den horisontella tätningen
 • Efter injektion av aktivatorn för att aktivera mikroemulsionen (steg 3)

Fyllnadsmedel

 • Silikon och mikroemulsion
 • Silikationslösning 
 • Injektionsmedel baserat på siloxan 
 • Akrylatgel

Fördelar

 • Murförstärkning och stabilisering i injektionsområdet
 • Färre tillbehör nödvändiga, exempelvis mindre borrslitage och mindre behov av packare
 • Mindre arbetstid per löpmeter

Fördelar - akrylgel 

 • Effektivt omedelbart efter svarstidens slut

Packartyper

 • Borrpaket (stål)
 • Slagpackare (plast)
1. Markera borrhålen på ett avstånd av ca 10 - 12,5 cm för en en-rads brunnkedja. Med borrhålskedjor med flera rad måste en höjdförskjutning på ca 8 cm observeras. Avståndet mellan borrhålen beror på byggnadsmaterialens absorptionsförmåga. Borra hål (genomträng minst en sängfog) och ta bort borrdamm

2. Kör in slangpaketet med ett inställningsverktyg
Fördelar Beställningsnummer: 31710, 31753: Det är inte nödvändigt att slå av packaren, packaren kan förbli i komponenten, gipsarbete är möjligt omedelbart
3. Injicera och försegla
 • Starta injektionsenheten enligt bruksanvisningen.
 • Injicera borrhålen med ett injektionstryck på cirka 2 - 5 bar (beroende på komponenten).
 • Slå av eller ta bort packaren.
 • Stäng borrhålen
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top