Menu
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

B-STING®

Riktade fogtätningar i rörtunnlar

Med B-Sting® Injektionsborr nål förseglas därefter och lätt i tätningsfogar i tunnlar, särskilt i rörtunnlar.

Minimalt invasiv - maximalt effektiv.

Riktade fogtätningar i rörtunnlar

Med B-Sting ® Injektionsborr nål förseglas därefter och lätt i tätningsfogar i tunnlar, särskilt i rörtunnlar.

 

 Fördelar

 • Inget material tas bort när spetsen skruvas in i tätningsfogen; sidoutloppet förblir rent och ett fritt flöde av fyllmedlet garanteras
 • Tätningsförbandets fasta material sträcker sig över B-STING® Injektionsborr nål hålls och förseglas samtidigt

Arbetssteg

Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top