Menu

Fogning av murfogar

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Fogning av murfogar

Vid renovering av exponerade murverk i tegel eller natursten är det ofta nödvändigt att hindra en fortsatt fuktbelastning av väggen genom att förnya alla fogar.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Områden

 • Manuell fogning
 • Sprutfogning vid stor fogbredd och stort fogdjup
 • Djuphålsfyllning

Användningsexempel

 • Cyklopisk mur
 • Murverk av krossad sten
 • Skiktmurverk
 • Ashlar murverk
 • Murverk
 • Blandat murverk
 
 

Fördelar och nytta

 • Fogbruket inarbetas jämnt och tätt
 • Garanterar ren arbetsmiljö
 • Fullständig fyllning av fogarna

Operazioni generali

 • Svuotare completamente i giunti e pulirli
 • Preumidificare
 • Immettere la malta nelle commessure
 • Post-lavorazione dei giunti

Materiale utilizzabile

 • Malta plastica
 • Malta di trass
 • Malta di calce e trass
 • Malta compatibile con le macchine
 • Malta a base di resina epossidica
 • Malta per intelaiature
scroll top