Menu

Fogning av murfogar

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Fogning av murade fogar

Vid renovering av exponerade murverk i tegel eller natursten är det ofta nödvändigt att hindra en fortsatt fuktbelastning av väggen genom att förnya alla fogar.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Terapeutiska indikationer

 • Gemensam restaurering eller förnyelse av murade fogar
 • Förnyelse/återfogning av inbyggda naturstenar
 • Sprutfogning vid stor fogbredd och stort fogdjup
 • Djuphålsfyllning

Materialval

Framför allt är den befintliga inventeringen avgörande för materialvalet. Murbruk består av mineralbindemedel och eventuellt tillsatser, t.ex.
 • Kalkbruk
 • Dolomitkalkbruk
 • Kalkcementbruk
 • Romersk cementbruk
 • Träcementmortel

Anmärkning: Grout måste vara maskinkompatibel

Användningsexempel

 • Murade fogar
 • Golvfogar
 

Fördelar och nytta

 • Garanterar ren arbetsmiljö
 • Fullständig fyllning av fogarna
 • Justerbar flödeshastighet och hastighet

Arbetssteg

 • Om en reparation inte är möjlig, ta bort fogmaterialet helt (t.ex. AS175 sten- och fogsåg, nr. 40020)
 • Rengör fogflankerna för damm och lösa delar, grova vid behov
 • Förvätning med dricksvattenkvalitet
 • Applicera murbruk i fogarna
 • Ytbearbetning
 • Efterbehandling av fogarna
 
Anteckningar om gemensam renovering
WTA-bulletin: "Restaurering av natursten" 3-2, utgåva 10.2016 D, information om renovering av natursten i WTA-bulletinen: "Bevarande och reparation av murverk" E-7-1, utgåva 02.2018/D (gult tryck)
 
scroll top