Menu

Injektionsmetod för murverk med hålrum

Filter
m_50213
m_50210
m_50212
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 95000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

INJEKTIONSMETOD FÖR MURVERK MED HÅLRUM

En flerstegsinjektion med lågtrycksprocessen fyller håligheter, luckor och sprickor med en krympfri injektionsmurbruk med borrpackare. En lans skapar en borrkanal över samma packare. Injektionsmaterialet injiceras sedan med hjälp av tryckinjektion (3-5 bar) för bättre fördelning. Detta möjliggör optimal effektivitet inom området för det injicerade murverket.
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Användningssyfte

 • Minska fukttransporten genom kapillärporkanalerna
 • Nå miljökompensation fukt
 • Kapillärer förhindrar fuktpåfyllning ovanför injektionszonen Användnings- och applikationsmål: lågtrycksinjektion
 • Med homogent murverk
 • Vid höga fuktighetsnivåer i murverket
 • Enhetlig och snabb distribution av injektionsmaterialet i murverket

Fördelar

 • Mekanisk tryckinjektion för optimal fördelning av fyllmedlet i byggmaterialet
 • Packersystem och tillbehör anpassade till processen
 • Murförstärkning och stabilisering i injektionsområdet
 • Låg förbrukning av insprutningsvätska genom utfyllnad av håligheterPackartyper

 • Borrpaket (stål)
 • Slagpackare (plast)

Krav för injektions- och blandningsanordninga

 • Tvärsnitt anpassat till flödesegenskaperna hos insprutningsämnet
 • Tryck oändligt variabelt och justerbart mellan ca 1 - 15 bar
 • Motstånd för alla delar av enheten mot injektionsmaterial
 • Homogen blandning
 • Konsistent blandningskvalitet
 • Håll injektionsmaterialet i rörelse
 • Överföringskapacitet anpassad till objektet

Notera

 • Använd eller för in den horisontella tätningen genom injektion endast ovanför tryck- och bakvattenledningen


Yterliggare information
"Injektionsprocess med certifierade ämnen mot transport av kapillär fukt" WTA-broschyr E.4-10, utgåva 03.2015/D.

Vått-i-vått process och flerstegsinjektion (injektionslim + mikroemulsion)

Applikationsmål: vått-i-vått process

 • Fyll tomrum för att skapa en injektionszon för mikroemulsionen där den inte kan rinna bort
 • Stabilisera murverk i injektionsområdet
 • För att öka alkaliniteten i injektionsområdet så att mikroemulsionen kan reagera

Fyllnadsmedel

 • Injektion av injektionslimet (steg 1) 
  • För att fylla mellanrum och håligheter 
 • Mikroemulsionsinjektion (nivå 2) 
  • Skapa den horisontella tätningen

Applikationsmål: flerstegsinjektion

 • I fall med homogent murverk med låg alkalinitet startas reaktionen med en aktivator

Arbetsflöde vått-i-vått procedur - nivå 1 

 • Markera och borra hål i intervaller på cirka 10 - 12,5 cm. Avlägsna borrdamm, eventuellt förvåta borrhål
 • Placera packaren, spänn den och montera låsdelarna
 • Blanda injektionsmaterialet
 • Fyll injektionsenheten med injektionsmaterialet
 • Injicera borrhålen med ett injektionstryck på ca 2 bar (beroende på komponenten)

Arbetsflöde vått-i-vått procedur - nivå 2

 • Efter att ha minskat injektionstrycket (material rinner inte längre ut ur förslutningsstycket) skjuts testsonden in i förpackningen. Skapandet av den 2:a Injektionskanalen sker endast genom att ta bort testlansen efter att injektionslimet har stelnat
 • Blanda mikroemulsion och injicera vid ca 5 bar injektionstryck (beroende på komponenten)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren