Menu
Filter
Filter
m_50215
Page
12

YTINJEKTION

Med ytinjektion kan otäta byggkomponenter som står på jord tätas inifrån och ut och i efterhand förseglas utifrån. Beroende på arten av byggnadsmaterial och porstrukturen skapas en kontinuerlig tätning i byggkomponenten (murverket). Genom att injicera lämpliga material, såsom lågviskösa geler eller hartser, tätas de för vattentransport förseglade vägar.
Schleier- und Flächeninjektion
Courtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Krav på injektionspackare

 • Pålitlig montering i byggkomponenten med processrelaterat injektionstrycket
 • Korrosionsbeständighet för delar som är kvar i byggkomponenten
 • Avstängningsmöjligheter
 • Tvärsnitt anpassat till respektive flödesmängd och flödesegenskaper hos injektionsämnet
 • Backventiler med lågt öppningstryck

Injektionspackare

 • Borrpackare (stålpackare)
 • Slagpackare (plastpackare)


Arbetssteg

 • Hålbild och håldjup beror på geometri och struktur och styrs av expertplanerare.
 • Byggkomponenten blir inte fullständigt genomborrad utan bara så nära som möjligt mot den yttre kanten av komponenten.
 • Borrhål i läckande byggkomponenter inifrån och ut, upp till ca 2/3 av komponentens tjocklek, med en liten lutningsvinkel.
 • I borrhålen sätts och injiceras injektionspackers

Ytterligare användningsområden för efterföljande tätning

 • Slöjinjektion i byggrunden
 • Injektion av rörelsefogar
 • Injektion av byggnadsmellanrum
 • Den lågviskösa, flytande insprutningsmaterialet förskjuter närvarande vatten och bildar tillsammans med den omgivande grunden en elastisk tätning eller en elastisk injektionskropp

Exempel på objekt

 • Bostads- och industribyggnader (källare, nedre botten)
 • Väg- och vattenbyggnad (avloppstekniska anläggningar, tunnelbana)
 • Vattenbyggnad (slussar, kamrar, patruller)
 • Tunneldrivning
DESOI Flächeninjektion
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top