Menu

DESOI Ankar Plus W

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139833 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139833 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI Ankar Plus W

Om föreningen enligt motstående vägg med facket inte längre eller bara delvis är given, så är DESOI spiralförankringsystem Anker Plus den idealiska lösningen. Systemet består av DESOI-ANKER PLUS W och DESOI murbruk för spiral injekteringsbruk. Anker Plus W skruvas in i spiral injekteringsbruk.
Vridningen av det spiralformade ankaret orsakar en högre bindning mellan de två systemkomponenterna. Spiral injekteringsbrukets tixotropa konsistens förhindrar utflödet i mellanrum och håligheter. DESOI Anker Plus W av austenitiskt rostfritt stål har en nominell diameter på 8 mm och kan fås i tillskurna ämnen mellan 180 mm och 400 mm (i steg om 20 mm).
Nachträgliche Verankerung mit dem DESOI Spiralankersystem Anker Plus W

Additional anchoring with the
DESOI Spiral Anchor System Anchor Plus W

PDF german/english

PDF german/french

Områden

 • Dubbelskaligt murverk
 • Murverksåterställande
 • Gardinhängd, ventilerad fasad
 

Användningsexempel

 • Förankring i efterhand
 • Efterföljande nålning av dubbelskaligt murverk
  

Fördelar och nytta

 • Minimalt intrång i murverket
 • Kan användas för alla typer av murverk, betong
 • Upptagning av drag- och skjuvkrafter
Hänvisning

Restaurering av murverk kräver omfattande kunskap om byggstatus. Förankringarna skall planeras och mätas upp ingenjörsmässigt. Enligt DIN 1053-1:1996-11 avsnitt 8.4.3, tabell 11 är det minsta antalet 5 ankare per m2.

UTDRAGSTESTUTRUSTNING

Kontroll av ankarhållbarhet
Kontrollen bör utföras på minst 5 ankare per panel och anses vara framgångsrik om det vid provbelastning på 1,5 kN i facket:
 • 5 x utdragsförsök: 0,5 mm
 • 10 x utdragsförsök: 1,1 mm
i facket murverk: 1,0 mm i betong, får inte överskridas.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top