Menu

Slöjinjektion

More Informations
Filter
Filter
m_50215
Page
12

SLÖJINJEKTION

En praktiskt väl beprövad efterföljande tätningsmetod vid tunneldrivning, för anläggningskonstruktioner, bostads- och industribyggnader, parkeringshus, tunnelbana och avlopp och vatten. Slöjinjektion med acrylatgel (hydrostrukturharts) ger en tätning i kontakt med jord eller jordtäckta byggverk inifrån och ut och fyller genomsläpp som sprickor, håligheter och genomfartsleder. Lämplig injektionsteknik och injektionspackare samt ett av expertplaneraren skapat saneringskoncept säkrar framgången i tätningen av byggnadsverket.
Schleier- und Flächeninjektion
Curtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Krav på injektionspackare

 • Pålitlig montering i byggkomponenten med processrelaterat injektionstryck
 • Korrosionsbeständighet för delar som är kvar i byggkomponenten
 • Avstängningsmöjligheter
 • Tvärsnitt anpassat till respektive flödesmängd och flödesegenskaper hos injektionsämnet
 • Backventiler med lågt öppningstryck

Injektionspackare

 • Borrpackare (stålpackare)
 • Slagpackare (plastpackare)


Arbetssteg

 • Rasterliknande borrningar penetrerar genom hela strukturen inifrån och ut enligt ett fastighetsrelaterat borrschema.
 • I borrhålen sätts och injiceras injektionspackers.
 • Byggstrukturen är omgiven av jord/sand. Gelridån tränger in i porstrukturen och bildar en blandning som hindrar vatten från att få tillgång till bygg- eller dilatationsfogar etc.

Insatsområden för efterföljande tätning

 • Slöjinjektion i marken
 • Injektion av fogar
 • Injektion av byggutrymmen
 • Det lågviskösa, flytande injektionsmaterialet förtränger befintligt vatten och bildar tillsammans med den omgivande marken en elastisk tätning respektive en elastisk injektionskropp

Exempel på objekt

 • Tunneldrivning
 • Väg- och vattenobjekt
 • Bostads- och industribyggnader (källare, nedre botten)
 • Parkeringsgarage
 • Väg- och vattenbyggnation (avloppsanläggningar, tunnelbana)
 • Vattenbyggnation (slussar, kamrar, patruller)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top