Menu

Spontningspackare

More Informations
Filter
Filter
m_50215

SPONTNINGSPACKARE

Spontningspackare är avsedd för injektion bakom spont. Genom olika storlekar och anslutningssystem kan injektionshartser/akrylatgeler och mineraliska material insättas.

Tillämpning

Fixeringsstycket förs genom borrhålet och hängs upp på bakväggen. Genom åtdragning med mutter spänns packaren. Gummitätning tätar borrhålet på den plana ytan. Alternativt kan kägelskruvpackare användas. Denna skruvas in i sponten och tätar därmed.
DESOI Spundwandpacker
Spundwand in Neuhof
scroll top