Menu

Spontningspackare

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 -- LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														-- AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129843 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129843 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

SPONTNINGSPACKARE

Spontningspackare är avsedd för injektion bakom spont. Genom olika storlekar och anslutningssystem kan injektionshartser/akrylatgeler och mineraliska material insättas.

Tillämpning

Fixeringsstycket förs genom borrhålet och hängs upp på bakväggen. Genom åtdragning med mutter spänns packaren. Gummitätning tätar borrhålet på den plana ytan. Alternativt kan kägelskruvpackare användas. Denna skruvas in i sponten och tätar därmed.
DESOI Spundwandpacker
Spundwand in Neuhof
scroll top