Menu

Urblåsningslock

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 128750 OR shop_item_has_category.category_line_no = 128750 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

URBLÅSNINGSLOCK

Borrhålslock med plastinnerslangar används främst inom gruvdrift och tunneldrivning för tätning av borrhål eller återfyllning. Genom borrhålslocken injiceras det omgivande berget (håligheter) för fästningen med syntetiska hartser, mineralmaterial, etc.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borhole seals

PDF german/english

PDF german/french

Användningsområden

 • Markstabilisering på olika djup
 • Härdning av mjuk mark
 • Härdning av sprickigt berg
 • Injektioner i byggkomponenter
 • Injektioner i marken under byggkomponenter
 • Tätningar
 • Permanent förslutning av borrhål
 • Ersättningsinjektioner
 • Prospekteringsborrning i gruvdriften

Fördelar och mervärden

 • Enkel och tillförlitlig tätning av borrhål
 • Stort utbredningsområde hos svällslangen
 • Kan användas i olika djup
 • Insatta plastborrhålslock kan vid behov lätt borras ur.
 • Plastlinor förhindrar skador på återställningsverktygen


Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top