Menu

Rammpresslansen - dra åt

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Injicering och dragning av injektionslanser med ramar med förlorade spetsar samtidigt

En speciell process är samtidig injektion och dragning av injektionslansar för ramar när den förlorade spetsen används. DESOI levererar komplett utrustning för manuell eller pneumatisk maskinteknik. En backventil måste användas för injektion av expanderande material. Systemet är lätt att använda, återanvändbart (förutom spetsen) och det kan installeras utan stor utrustning. Som ett resultat är det lite stress på marken och dess i omedelbara närhet. Riktad injektion enligt volym- eller tryckkriterium är möjlig. Metoden används vid fyllning av hålrum i marken, för tätning av t.ex. dammar och jordmurar och för markstabilisering och konsolidering.
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

insprutningar

Arbetssteg
 • Ställ in injektionslanser för baggar med förlorade spetsar
 • Placera den pneumatiska draganordningen, säkra underlaget med en avstryknings- och stödplatta (nr. 11516 + 11518)
 • Draghuvudet (nr. 11530 + 11535) placera på injektionslansen på bagaget
 • Bajonettkontakt (nr. 20639-38) skruva loss
 • Materialslang (nr. 13683) anslut till DESOI PowerInject SP-20
 • DESOI PowerInject SP-20 skruvpump (nr. 13576) tas i bruk med material
 • Materialslangar (nr. 13684) och anslut till injektionslansen för ram
 • Raminsprutningslans med pneumatisk draganordning (nr. 11525) dra åt ca. 3 cm
 • Starta injektionsanordningen, materialflödet skjuter ut spetsen och materialflödet börjar
 • Justera draghastigheten efter behov

Dragning

Arbetssteg
 • När förlängningshöjden uppnåtts (ca. 3 m), stäng av DESOI PowerInject SP-20, stäng båda kulventilerna
 • Koppla bort materialslangar
 • Öppna kulventilen kort för att avlasta trycket från materialslangen och stäng den sedan igen
 • Fäst materialslangen med en dubbel fjäderklämma
 • Lossa lansen ovanför draganordningen med två vattenpumpstänger och vrid isär den för hand
 • Sätt på injektionslansen på skivstammen (skölj vid behov), koppla bort materialslangen
 • Om nödvändigt, injicera och dra ytterligare lansar eller rengör arbetsmaterial

Alternativt kan raminsprutningslansarna dras med en minigrävare eller liknande.
scroll top