Menu

Sprutning, transport, fyllning

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 147500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 147500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Sprutning, transport, fyllning

Inom byggnadsrenovering och restaurering transporteras, sprutas och fyll även olika material så att det ursprungliga ämnet inte förorenas. För att göra rättvisa åt de speciella murförhållandena finns det ett stort antal injektionstekniker och möjliga tillämpningar. Valet av lämpliga tillbehör för ditt byggprojekt är motsvarande stort.
Spraying, conveying and filling

PDF german/english
PDF german/french

Områden

 • Extern tätning mot pressande vatten inom anläggningsteknik
 • Applicering av utvändiga tätningsmedel
 • Efterföljande inre tätning t.ex. i källare
 • Ytskydd, i t.ex. dricksvattentankar
 • Renoveringsgipssystem enligt WTA efter horisontell tätning

Fyllnadsmedel

 • Injektionsbruk
 • Föranktingsmurbruk
 • Insprutningsmurbruk
 • Utjämningsvikter
 • Injicerbara material
  • 1K/2K-tätningsgödsel
  • Finspackel
  • Cementkalkgips
  • Sprutmassa
  • Porbasgips
  • Renoveringsgips

Fördelar och nytta

 • Olika material kan sprutas med en enhet
 • Bra rörlighet på plats
 • Hög ytprestanda
 • Sprutmönster justerbart med: reglering av materialmängd, munstycksinställning (sprutning med negativt och positivt tryck)
 • Garanterad enhetlig materialanvändning, särskilt när det gäller vägg-golvanslutningar, yttre och inre hörn
 • Materialmängden kan regleras vid injekteringshuvudet
 • Underhåll och skötsel av transporttekniken och injektionsverktygen utförs med liten användning av verktyg
scroll top