Menu

Hydraulikpackare

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129843 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129843 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

HYDRAULIKPACKARE

Hydraulikpackare används för injektion i praktiskt taget alla borrningssammanhang, tunnel- och anläggningsarbeten. Dessa injektioner syftar i allmänhet till att förbättra markens fysikaliska egenskaper, stabilisering, fyllning eller tätning. Dessutom används hydraulikpackare i loggningsteknik för provinjektioner, vattenundersökningar och geologiska utforskningar i borrhålet.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borehole sealing

PDF german/english

PDF german/french

Användningsområden

 • Markstabilisering på olika djup
 • Härdning av mjuk mark
 • Härdning av sprickigt berg
 • Injektioner i byggkomponenter
 • Injektioner i marken under byggkomponenter
 • Tätningar
 • Ersättningsinjektioner
 • Hydrauliska dubbelpackare används främst för injektion med manschettrör

Fördelar och mervärden

 • Packaren kan lätt spännas
 • Återanvändbar
 • Enkel och tillförlitlig tätning av borrhålet
 • Kan användas på olika djup
 • Alla delar finns som reservdelar och är lätta att byta

Hydraulisk enkelpackare

Hydraulisk dubbelpackare

scroll top