Menu

Rammpresslansen

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 126250 OR shop_item_has_category.category_line_no = 126250 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

ANVÄNDNING AV RAMMPRESSLANSER

Med denna metod rammas stålrör med dräneringshål i sidorna och spets ner i marken. Lämpliga förlängningar finns med och utan dräneringshål samt med täckta utloppshål. Metoden är särskilt lämplig för grunt djup i lätt genomtränglig mark. Det maximala inställningsdjupet beror på markförhållanden. I praktiken går inställningsdjupet ner till 15 meter. Injektionsmaterial kan tränga in i marken genom alla öppningar. Vid tillämpning med avlägsnad spets flyter fyllmassan ut i lansänden . Vid injektioner under bottenplattor måste dessa förborras på ett motsvarande sätt. Använd en anslutningshylsa för tätning av injektionspackare.
Rammverpresslanzen

Ground injection with
Ram injection lances

PDF german/english

PDF german/french

Technical Opinion
Ram Injection Lances

 open PDF

Fördelar och nytta

 • Injektionslanser kan individuellt sammanställas beroende på pressdjupet
 • Med rammpresslanser Ø 21,3 mm sker ingen ringformig spalt vid ytterdiameter, alltså går inget okontrollerat material ut från injektionen
 • Lätt att använda utan någon hjälp av stora maskiner
 

Användningsområden

 • Förberedande markarbeten
 • Särskilt lämplig för grunda djup i genomsläpplig jord
 • Konsolidering av lös sten
 • Bidragande byggnader
 • Tätningsgardin
 • Eftertätningar
 • Ersättningsinjektioner
 • Stabilisering av maskinfundament

Borrpresslanser med förlorad spets - materialutlopp nedan

Kör rammpresslansen ner till önskat djup och dra sedan upp den ca 10 cm igen, så att spetsen lösgör sig från lansen. Påbörja injektionsprocessen, dra lansen igen i förekommande fall och injicera på ett annat djup.

Fördelar och nytta

 • Gradvis injektion är genomförbar injektion
 • Riktad injektion på ett definierat djup är möjlig
Rammverpresslanze mit seitlichen Austrittslöchern

Rammpresslans med sidoutloppshål

Kör rammpresslansen ner till önskat djup, på grund av lanskombinationen med och utan hål är det möjligt att injicera hela det perforerade området, till exempel kan en 5 meter lång lans med sidohål på de undre 3 meter, införas i marken och massan injiceras.
Rammverpresslanze mit abgedeckte, seitlichen Austrittslöchern

Rammpresslans med täckta sidohål

Dessa rammpresslanser har samma tillämpningar som rammpresslansen med den fördelen att inga föroreningar kan tränga igenom de täckta hålen under rammningen. Denna variant är särskilt lämplig för sandig jord och vid passage av grundvattenförande skikt.

Fördelar och nytta

 • Inget intrång av främmande ämnen genom locket
 • Används i lös, sandig jord
 • Mycket hög insprutningssäkerhet

Ramningsmetod Ramningsinsprutningslansar

 1. Skruva fast ramningstillsatsen på ramningsinsprutningslansen
 2. Rama ner ramningsinsprutningslansen i marken med den elektriska ramningshammare och sättverktyget
 3. Lösa ramningstillsatsen moturs med skruvdragaren
 4. Skruva fast anslutningshylsan, nästa mellanstycket, och ramningstillsatsen genom att skruva två varv och dra fast hela ramningsinsprutningslansen med skruvdragaren (komplett skruvväg 40 mm)
 5. Rama ner ramningsinsprutningslansen med ramningshammaren och ramningstillsatsen ner i marken
 6. Upprepa punkt 3 och 5 tills önskat djup har uppnåtts
Rammverfahren, Rammverpresslanzen
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top