Menu

Dokumentation - DESOI w.i.l.m.a.

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 159200 OR shop_item_has_category.category_line_no = 159200 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI w.i.l.m.a.

Med DESOI w.i.l.m.a. har du nyutvecklad teknik till ditt förfogande som inte enbart dokumenterar dina injektionsprocesser utan även aktivt övervakar den. Detta kontrollsystem finns i fyra olika versioner och säkerställer alla processer för din injektionsteknik. DESOI w.i.l.m.a. registrerar tryck, volym, tid och avvikelser från injektionsprocesserna. För att säkerställa att det inte finns några otillåtliga avvikelser under injektionen kan gränsvärden för blandningsförhållande, tryck och volym ställas in i förväg. Om dessa värden överskrids stängs hela systemet av eller visas så ett meddelande på skärmen.

DESOI w.i.l.m.a.

DESOI w.i.l.m.a.
Recording and documentation of injection and dosing processes

PDF german/english

PDF german/french

DESOI w.i.l.m.a. - FLYER

 open PDF
 
För att säkerställa att dina känsliga injektionsprocessuppgifter skyddas, kommunicerar surfplattan och basenheten via en skyddad WLAN-anslutning. All data är lösenordsskyddad för användaren och behandlas och hanteras exklusivt på en server i Tyskland. Så du är helt säker.


Leveransomfång

Styrskåp med integrerad styrning, 10 m nätanslutningskabel, på/av-brytare, kontrollljus, flödesgivare, tryckgivare, slagfast och vattentät CATERPILLAR (upp till 1 m) T20-tablett med Windows 10, inklusive bruksanvisning
Flow Control Display

DESOI w.i.l.m.a. dokument

 • Materialförbrukning per förpackning
 • Blandningsförhållande
 • Injektionstryck per packare
 • Injektionsvaraktighet per packare
 • Injektionens ordningsföljd
 • Antal efterinjektioner
 • Datum och tid för injektionen

DESOI-serviceerbjudande

 • Individuell teknisk rådgivning
 • Systeminstruktion av tekniska specialister på byggarbetsplatsen


 

Råmaterial

 • Akrylatgel
 • PU- och silikathartser
 • Mineraliskt fyllmedel (cement)

Säkerhet för planerare och byggare

DESOI-w.i.l.m.a.-anordningarna garanterar att förbrukningsmängder som bestämts i planeringen samt de föreskrivna tekniska parametrar permanent övervakas och följs, t.ex. blandningsförhållande och injektionstryck. De kompatibla maskinerna är tillförlitliga, robusta, beprövade och tillåter en hög säkerhet i utförandet. På begäran kan systemet utrustas projekt- och applikationsrelaterat.

 
scroll top