Menu

Injektering slang system

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 80000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 80000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

INJEKTERING SLANG SYSTEM

Sedan början av 70-talet används insprutningsslangsystem som alternativ eller som tillägg till fogband och laminerade fogar vid tätning. Det är en injicerbar foginläggning i form av slang eller kanal. Efterföljande läckor kan tätas riktade genom insprutning av polyuretanharts, akrylharts, cementsuspension eller cementlim.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Fördelar och mervärden

 • Enkel installation och flexibel anpassning till fogdragningen
 • Appliceras direkt på arbetsfogen
 • Ytterligare tätning nästa gemensamma band eller gemensam platta
 • Möjlighet för tätning av byggfogar i betong- och armerade betongkonstruktioner
 • Teknisk process till låg kostnad för förebyggande och efterföljande tätning
 • Insprutningsslangsystem kan även installeras i en komplicerad fogsträckning, när installationen av fogband eller fogskarvar bara kan bli konstruktivt väldigt dyrt
 • Lämpligheten med ett insprutningsslangsystem provas i en byggnadsinspektion av användbarhet och dokumenteras enligt myndighetskrav (i Tyskland är detta ett så kallat abP - allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis).


Användningsexempel

 • Insprutningsslangsystem hör enligt de tyska kraven Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 1.4. till systemen för fogtätning, till exempel i grundvattenzoner (inget vattengenomsläpp)
 • Framställning av en vattentät arbetsfog i betongkonstruktioner med schemalagda insprutningar
 • Används vid exempelvis hydrauliska strukturer, reningsverk, underjordiska parkeringshus, tunnlar


 

Installationsinstruktioner

 • Insprutningsslangen bör genom kontinuerlig förankring i den härdade betongen fixeras orörligt, så att den inte kan flyta i den färska betongen
 • I allmänhet sker infästningen av insprutningsslangen med speciella monteringsfästen med ett avstånd av cirka max. 15 cm, i förekommande fall bör detta avstånd justeras baserat byggarbetsplats.
 • Där slangar korsar varandra skall ömsesidig kompression undvikas
 • Längden på insprutningsslangen är cirka 8 - 10 m
 • Avståndet mellan insprutningsslangen och ytterväggen bör vara ⅓ till ½ d (tjockleken hos byggkomponenten)
 • Slangarna skall överlappa cirka 15 cm vid anslutningarna och dras parallellt på ett avstånd av cirka 5 cm förbi varandra
 • Placering av insprutningsslangarna skall dokumenteras i genomförandeplanen
 • Öppningstryck - utträngning av fyllningen i insprutningsslangen sker i lågtrycksförfarandet mellan 0,5 till cirka 5 bar
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top