Menu

Injektions- och blandningsanordningar

För ett framgångsrikt byggprojekt måste injektionsprocessen anpassas till respektive förhållande, såsom byggnadsstruktur och material. DESOI erbjuder ett stort urval av injektionsenheter, blandningsanordningar och tillbehör för detta ändmål.

INJEKTIONENHET

Oavsett om kolvpumpar, skruvpumpar eller membranpumpar så hittar du injektionsanordningar med olika transportprinciper och drivtyper hos DESOI. Jämför de respektive egenskaperna och upptäck rätt produkt för din byggarbetsplats.

mer om produkterna

Blandningsanordningar

Rätt blandningsanordnin krävs så att injektionsmaterialet och byggnadsstrukturen kan utveckla sin fulla potential. Eftersom endast den ideala rotationen och rätt verktyg ger de önskade produktegenskaperna under blandningsprocessen. 
 

Utrustning

Optimera användningen av din injektionsanordning med rätt tillbehör. Förutom alla tilläggsprodukter, kopplingselement och skruvanslutningar hittar du rätt produkt för smidig användning av injektionsteknologi hos DESOI.


mer om produkterna

Dokumentation

Med DESOI w.i.l.m.a. har du nyutvecklad teknik till ditt förfogande som inte enbart dokumenterar dina injektionsprocesser utan även aktivt övervakar den. Detta kontrollsystem finns i fyra olika versioner och säkerställer alla processer för din injektionsteknik. DESOI w.i.l.m.a. registrerar tryck, volym, tid och avvikelser från injektionsprocesserna. För att säkerställa att det inte finns några otillåtliga avvikelser under injektionen kan gränsvärden för blandningsförhållande, tryck och volym ställas in i förväg. Om dessa värden överskrids stängs hela systemet av eller visas så ett meddelande på skärmen.
scroll top