Menu

DESOI Ankarstrumpsystem

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

DESOI Ankarstrumpsystem – CERTIFIERAT SYSTEM

För att ge planerare och verkställande företag tillförlitliga ankarsystem har DESOI GmbH specifikt för ankarstrumpsystemet låtit testa och dokumentera bindningsstyrka och ankarmotstånd av oberoende officiella materialprovningsanstalter.¬ Syftet med undersökningarna var att utvärdera ankarstrumpans påverkan på sammansättningen mellan injektionsbruk och murverk. Härvid betraktades det ogynnsamma fallet med ett borrhål med slät vägg och injektionsmurbruk. Ytterligare skulle praxisrekommendationer i samband med förbehandling och pressning utarbetas.
De genomförda bindningsundersökningarna har visat att med DESOI AnchorNox® torrbruk
 • Goda fogstyrka (medelvärde > 1,5 N/mm²)
 • Vid ringa avvikelse (< 0,1 mm)
har erhållits.
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Hänvisning: Innan rekonstruktionsåtgärder med ankarsystem påbörjas, är det absolut nödvändigt att utreda orsaken till skadorna och om möjligt eliminera dessa. Erfarenheten har visat att ett instabilt underlag (mark / fundament) är en av de vanligaste orsakerna.


Rapport, materialprovnings- och forskningsinstitutet Neuwied GmbH

"Undersökningar på DESOI ankarstrumpsystem för att skydda historiska murverk", nr. 6-21/1938b/12, 10 januari 2014

 

DESOI AnchorNox® torrbruk

Delrapport, F. A. Finger-Institutet för byggmaterialvetenskap, professur för polymera material, "Receptanpassning och optimering av färska och härdade murbruksegenskaper hos torrbruk DESOI AnchorNox® för ankarstrumpsystemet", IB-AN 040-14 13 mars, 2015. Andra testade torrbruk på begäran.

La aplicación de la media de anclaje de DESOI es sencilla: desplace el espaciador en la barra de anclaje, añada el conducto para el material para introducir el mortero de anclaje y fije las tres partes con un poco de cinta adhesiva. Tire ahora de la manga de tela, cortada a medida y fijada ya por un lado con una brida, como si se tratara de una media sobre el anclaje y fíjela con otra brida.
Nota: También disponible montado de fábrica.
Después de instalar correctamente el anclaje, debe procederse al llenado. Durante este, la media de anclaje previene el escape no controlado del material de llenado hacia cavidades, huecos de grava, etc. Debido a su elasticidad, la media de anclaje se adapta a las irregularidades del agujero de perforación. Al mismo tiempo, la estructura del tejido es tan permeable que garantiza el ensamblaje del anclaje al componente.
 

Tareas y ejemplos de aplicación

 • Fabricación de una unión positiva y en arrastre de fuerza
 • Fabricación de una conexión resistente a la tracción
 • Absorción de fuerzas de tracción y de cizallamiento
 • Protección contra cargas / fuerzas dinámicas
 • Aseguramiento de mampostería de una o varias capas
 • Conexión y montaje de componentes (varias capas)
 • Fijación de componentes agrietados
 • Estabilización de mampostería agrietada
 • Fijación de la estructura de mampostería en caso de perturbaciones locales
 • Punzonado de mampostería de una y varias capas
scroll top