Menu

DESOI Gängade pålar

SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 157187)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI GÄNGADE PÅLAR

DESOI Gängade pålar tillåter förverkligande av byggstrukturer under mycket kort tid och på nästan alla platser. På grund av den låga vikten hos pålarna är användning möjlig vid nästan alla markförhållanden. Spiralformen hos skruvpålarna skapar ett unikt förhållande mellan tvärsnitt och yta och möjliggör hög tryck- och dragbelastning. Installation sker med en hydraulisk eller pneumatisk hammare, som bokstavligen skruvar ner pålarna i marken.
Installationen av gängade pålar görs med hand- eller minigrävarstyrda hydraulhammare, som sätter pålen i byggrunden. Genom detta påverkar varken en utgrävning eller schaktning och vibrationer som kan skada miljön eller befintliga strukturer upptår inte. Omedelbart efter installationen, är det möjligt att belasta. Gängpålarna kan återanvändas och kan skruvas efter installationen igen.
Förutom att tillverka grunder i nya byggnader är gängpålarna mycket väl lämpade för att anpassa befintliga strukturer.
Gäng pålar finns som segment på en meters längd, i nominella diametrar 60 mm och 100 mm och med olika lastkapaciteter.
 • Återanvändbara
 • Låg vikt
 • Aluminiumlegering
 • Längd 1 m, spiralformad
 • Blir nedmonterad i marken
 • Hög korrosionsbeständighet
 • Snabb installationInga skador på omgivande ytor
 • Kan omedelbart belastas och testas
 • Enkla, lätta på
 • lningsmaskiner
 • Ingen betong
 • Grävning /Schaktning krävs inte
 • Extrem livslängdHög drag- och tryckhållfasthet
During pile load tests in cohesive soils the following average pile resistances have been achieved

Technical description

Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren