Förankringssystem

DESOI SPIRALANKARSYSTEM

Spiralankare är en skruvformad rostfri anordning som syftar till att reparera spruckna murverk. I murverket används spiralankare för begränsning av sprickbredden. För att skapa en stark förbindelse mellan spiralankaret och olika typer av murverk är DESOI-spiralankarmurbruk lämpligt. För kvalitativ användning erbjuds DESOI-specialverktyg (sten- och fogsåg AS 170/fogningsteknik).

DESOI Spiralankarsystem
DESOI Spiralankarsystem, Sprickor i fasaden
DESOI Spiralankarsystem, Sprickor i närheten av fönstret
DESOI Spiralankarsystem, Arch överliggare
DESOI Spiralankarsystem, Sprickor i murverk

Fördelar och mervärden

 • Minimalt intrång i murverket
 • Kan användas för nästan alla typer av murverk
 • Spiralankaret fungerar som en i efterhand isatt förstärkning
 • Befintliga sprickor överbyggs permanent
 • Ingen risk för korrosion
 • Kan användas vid mattfuktiga sprickytor
 • Certifierat system
 • DESOI-service för planering/rekommendationer (specifikationer)

Användningsområden

 • Sprickor i fasaden eller i områden runt öppningar
 • Sprickor runt fall eller runt bågar
 • Anslutning av murade skal/förankringar
 • Inom området vård av kulturminnesmärkta objekt
Crack repair with the DESOI Spiral anchor system

Crack repair with the DESOI Spiral anchor system

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de