Insprutningssystem

VENTILPACKARE

Ventilpackare är gjorda för horisontella och vertikala tätskiktsinjektioner i icke-rammbara markförhållanden. Genom att gruppera ventilpackare kan det injiceras i ett enda borrhål på olika djup.

DESOI Ventilpackare

Tillämpning

Borrningar Ø 80 till 150 mm görs till önskat djup. Borröret fylls med en mantelblandning av vatten, cement och bentonit och dras sedan åt. Nu används ventilpackaren med injektionsledningen. Erforderligt monteringsdjup hos ventilpackaren bestämmer längden på injektionsledningen. Genom injektionstrycket bryts mantelblandningen upp och injektionsmaterialet pressas in i marken. När flera kombinerade ventilpackare används, injiceras varje packare för sig.

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de