Sprickinjektion

INSPRUTNING MED MINERALFYLLMEDEL

Vid reparation av sprickor med cementsuspension och cementpasta blir spruckna komponenter reparerade friktionsskapande insprutning. Behandlingen av sprickorna sker på sådant sätt att inget vatten kan tränga in efter insprutningsåtgärden. Insprutningsmaterialet bildar ett skydd mot inträngning av aggressiva ämnen och förhindrar korrosion av armeringen. Med den friktionsbärande anslutningen av sprickkanterna återställs bärförmågan hos byggkomponenterna.

Packartyper

 • Injektionspackare (stål)
 • Slagpackare (plast)
 • Självhäftande packare (plast)
 • Kilpackare (plast)

Krav på injektionspackare

 • Kompatibiliteten hos materialen med de använda insprutningsämnena
 • Tillförlitlig montering i byggkomponenten
 • Korrosionsbeständighet hos återstående delar i byggkomponenten
 • Avstängningsmöjlighet
 • Tvärsnitt anpassat till flödesegenskaperna hos insprutningsämnet
 • Ingen tvärsnittsförträngning
DESOI System - snabbkoppling
DESOI Sprickinjektion

Passande fyllmedel

 • Insprutningsmurbruk
 • Cementpasta
 • Cementsuspension

Exempel på objekt

 • Bostäder och industribyggnader
 • Murverk
 • Historiska byggnader
 • Byggnadskonstruktioner
 • Väg- och vattenbyggnad

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de