Sprickinjektion

ANVÄNDNING AV SJÄLVHÄFTANDE PACKARE

Packaren limmas över sprickan med en blandning av polyuretanharts eller epoxiharts och eventuellt ett förstärkningsmedel (används för att tjockna). Det skall beaktas att packarens öppning ligger tvärs över sprickan och att packarens insprutningskanal inte är igensatt. Självhäftande packare används i huvudsak på byggnader, vilka av konstruktionsskäl (till exempel förspänd betong) inte tillåter borrning (i regel tjockleken hos byggkomponenten = packaravstånd).

Spänna fast självhäftande packare
Applicera tätningsmaterial
Självhäftande packare med tätningsmaterial

Upplysningar

Självhäftande packare levereras som metall- eller plastpackare

Klisterbandet mellan packare och komponentytan är avgörande

Bindningens draghållfasthet hos ytan och egenskaperna hos limmet (tätningsmaterialet) påverkar väsentligt det möjliga insprutningstrycket

Användningsområden

 • För torra byggkomponenter
 • För byggkomponenter med tät armering
 • För förspänd betong
 • Högtrycksinsprutning upp till max. 60 bars tryck eller lågtrycksinsprutning till 10 bar
DESOI självhäftande packare med tvärgående slida
DESOI universal självhäftande packare

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ANVÄNDNING AV KILPACKARE

Kilpackare slås in i sprickor, vanligen från 1 -2 mm breda, för att sedan kunna injiceras med insprutningsämnen (komprimeras). Detta eliminerar den vanliga borrningen för borrpackare. De består av metall eller plast.

DESOI Kilpackare

Fördelar och mervärden

 • Tidsbesparing genom att minska antalet åtgärder i fastsättande av packaren
 • Kilpackare slås direkt in i sprickan, ingen komplicerad borrning i krävs i byggkroppen.
 • Packaren kan enkelt tas bort efter injektionen
 • Minsta sprickbredden för användning av stålkilpackare är 1,5 mm
DESOI Kilpackare användning

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ANVÄNDNING AV INSPRUTNINGSANORDNINGAR (SJÄLVINJICERANDE)

Den självinjicerande insprutningsanordningen används när det behövs ett måttligt tryck (cirka 1 bar) och en lång uppehållstid för att säkerställa en lyckad insprutning.

Insprutningsanordningen Självhäftande packare
Insprutningsanordningen Packare för avjämningsmassa
Insprutningsanordningen kakelpackare

Insprutningsanordningen finns med

 • Självhäftande packare
 • Packare för avjämningsmassa
 • Multi-kakelpackare

Råmaterial

 • Cementsuspension
 • Epoxiharts
 • PU-harts

Fördelar och mervärden

 • Insprutning utan insats av maskiner
 • Enkel arbetsprincip
 • God visuell kontroll av förbrukningen
 • Flera insprutningsenheter kan användas samtidigt och på olika punkter
 • Kan användas ovanför huvudet
Insprutningsanordningen finns med kakelpackare

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ANVÄNDNING AV STÅLKAKELPACKARE

 • Bakre eller undre tryck på kakel, golvavjämning, plattor, tegel respektive fyllning av hålrum och sprickor
 • Plattor behöver inte avlägsnas vid saneringsåtgärder
DESOI stålkakelpackare

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de