Ytinjektion

YTINJEKTION

Med ytinjektion kan otäta byggkomponenter som står på jord tätas inifrån och ut och i efterhand förseglas utifrån. Beroende på arten av byggnadsmaterial och porstrukturen skapas en kontinuerlig tätning i byggkomponenten (murverket). Genom att injicera lämpliga material, såsom lågviskösa geler eller hartser, tätas de för vattentransport förseglade vägar.

Injektionspackare

 • Borrpackare (stålpackare)
 • Slagpackare (plastpackare)

Krav på injektionspackare

 • Pålitlig montering i byggkomponenten med processrelaterat injektionstrycket
 • Korrosionsbeständighet för delar som är kvar i byggkomponenten
 • Avstängningsmöjligheter
 • Tvärsnitt anpassat till respektive flödesmängd och flödesegenskaper hos injektionsämnet
 • Backventiler med lågt öppningstryck

Arbetssteg

 • Hålbild och håldjup beror på geometri och struktur och styrs av expertplanerare.
 • Byggkomponenten blir inte fullständigt genomborrad utan bara så nära som möjligt mot den yttre kanten av komponenten.
 • Borrhål i läckande byggkomponenter inifrån och ut, upp till ca 2/3 av komponentens tjocklek, med en liten lutningsvinkel.
 • I borrhålen sätts och injiceras injektionspackers

Ytterligare användningsområden för efterföljande tätning

 • Slöjinjektion i byggrunden
 • Injektion av rörelsefogar
 • Injektion av byggnadsmellanrum
 • Den lågviskösa, flytande insprutningsmaterialet förskjuter närvarande vatten och bildar tillsammans med den omgivande grunden en elastisk tätning eller en elastisk injektionskropp
DESOI Ytinjektion
DESOI Ytinjektion
Ytinjektion Användning DESOI

Exempel på objekt

 • Bostads- och industribyggnader (källare, nedre botten)
 • Väg- och vattenbyggnad (avloppstekniska anläggningar, tunnelbana)
 • Vattenbyggnad (slussar, kamrar, patruller)
 • Tunneldrivning
Curtain injection and masonry injection

Curtain injection and masonry injection

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butik

tyska
engelska
franska

Rådgivning & försäljning

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de